سلام اینجا کارگاه های هنر های تجسمی برگزار میشود .

همه بچه ها باهوش خلاق و هنرمند هستند . فقط کافیست قلم بر دست بگیرند .و با کمک ما وارد دنیای بیکران هنر شوند